Hak cipta/kontak

Logat Kenyah ka' Sarawak ja' pambin laman web ji.

Kelu' tisen neng jo laman web ji, tiga pe e-mel:info@kenyah.net

Ja' man hak cipta mung tenup di ja ne Kalaam Media., cin u'o da' un ngadan kidi.